Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία εργοδομησις Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα των ιδιωτικών έργων από το 1995 με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστηρίζοντας άρτια όλα τα στάδια τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους.

Εργοδόμησις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έχοντας μια μακρά διαδρομή, διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία ώστε να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες πλήρους υποστήριξης και ειδικότερα:

  • Χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
  • Πλήρη αδειοδότηση τουριστικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
  • Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, ειδικών κτιρίων, κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής.
  • Παροχή υπηρεσιών έρευνας, μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και εφαρμογής προτύπων και κανονισμών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, σχεδίασε νέες ευέλικτες μορφές συνεργασίας με τους πελάτες της.

Φέρνοντας κοντά τα κατάλληλα στελέχη και διασφαλίζοντας εχεμύθεια και αξιοπιστία, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών τους και απώτερο σκοπό τη διασφάλιση μακροχρόνιας συνεργασίας.

Διαμορφώνουμε ισχυρές, διαχρονικές σχέσεις με τους πελάτες μας, οι οποίες βασίζονται στη συνέπεια , την αξιοπιστία και στην ανταλλαγή αμοιβαίου οφέλους.

ΟΡΑΜΑ

Επιδίωξή μας είναι, αξιοποιώντας την εμπειρία μας και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, να βελτιωνόμαστε διαρκώς, παρέχοντες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστικού κόστους, ώστε να να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την ευημερία των επιχειρήσεων.

Εργοδόμησις
Εργοδόμησις
Εργοδόμησις
Εργοδόμησις