Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων

Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων.

Η εταιρεία εργοδομησις Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων από το 1995 με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστηρίζοντας άρτια όλα τα στάδια τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους.

Σ΄ αυτή την πολυετή πορεία, η εταιρεία έχει διαχειριστεί επιτυχώς την ένταξη και την ολοκλήρωση επιχειρηματικών σχεδίων σε διάφορες δράσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων όπως: Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2017 – 2013, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Leader, Πρόγραμμα Αλιείας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ.λ.π.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη στη σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων σε προγράμματα  επιδότησης και την ολοκληρωμένη διαχείριση της υλοποίησης αυτών.

  • Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επένδυσης
  • Επιλογή – αξιοποίηση βέλτιστου επιδοτούμενου προγράμματος για την ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου
  • Προαξιολόγηση βαθμολογίας επιχειρηματικού σχεδίου
  • Πλήρης κοστολόγηση – προϋπολογισμός έργου
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης
  • Παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου
  • Έλεγχος μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Μαζί θα βρούμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ένταξη της επιχείρησή σας στο κατάλληλο αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Αναλαμβάνουμε δωρεάν την διερεύνηση ένταξης των επιχειρηματικών σχεδίων σας σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα, και την συνεχή και έγκυρη ενημέρωσή σας για τα νέα προγράμματα στον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Ο κάθε πελάτης για μας είναι μοναδικός, απολαμβάνει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαθέτουμε γι αυτόν κατάλληλες προτάσεις συνεργασίας παρέχοντας πλήρη εχεμύθεια.

Επικοινωνήσετε μαζί μας.